+++ ยินดีต้อนรับ..เข้าสู่..เว็บไซต์...โรงเรียนบ้านรางกะทุ่ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ตำบลไผ่ขวาง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐ :: โทร ๐-๓๕๕ ด้วยความยินดียิ่ง +++

I-office

สถิติ SINCE : Aug30,17

2668
TodayToday16
YesterdayYesterday28
This_WeekThis_Week176
This_MonthThis_Month637
All_DaysAll_Days2668

Most Read Posts

Login Form

 

 

 

 

 

test

         สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ , ๒ ร่วมมือกันจัดทำโครงการศึกษาทัศน์(Quest for Knowledge) พัฒนาผู้นำองค์กร...

test-2

        สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ , ๒ ร่วมมือกันจัดทำโครงการศึกษาทัศน์(Quest for Knowledge) พัฒนาผู้นำองค์กร...

test-3

        สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ , ๒ ร่วมมือกันจัดทำโครงการศึกษาทัศน์(Quest for Knowledge) พัฒนาผู้นำองค์กร...

test-4

        สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ , ๒ ร่วมมือกันจัดทำโครงการศึกษาทัศน์(Quest for Knowledge) พัฒนาผู้นำองค์กร...

test-5

        สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ , ๒ ร่วมมือกันจัดทำโครงการศึกษาทัศน์(Quest for Knowledge) พัฒนาผู้นำองค์กร...

test-6

        สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ , ๒ ร่วมมือกันจัดทำโครงการศึกษาทัศน์(Quest for Knowledge) พัฒนาผู้นำองค์กร...

facebook module joomla

        สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ , ๒ ร่วมมือกันจัดทำโครงการศึกษาทัศน์(Quest for Knowledge) พัฒนาผู้นำองค์กร โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานใน สพป.ขอนแก่นเขต ๓ สพป.อุดรธานี เขต ๑,๔

ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผอ.สพป. รอง ผอ.สพป. และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มของ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ และ ๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำแนวทางที่เหมาะสมมาใช้พัฒนางานในหน้าที่